Chỉ Bởi Đức Tin 14/12: Đức Chúa Trời Trở Thành Một Người

Đăng ngày: 14-12-2017

Kinh Thánh: Giăng 1:14
“Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.”


Thưa quí vị, “Ngôi Lời đã trở nên xác thể” về sự cứu rỗi của chúng ta và sự sống đời đời, nếu dùng lý luận của con người thì chúng ta không bao giờ có thể hiểu thấu sự dạy dỗ này. Tuy nhiên, chúng ta phải tin điều này, chúng ta phải bám chặt vào những gì Kinh Thánh nói về điều này. Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ, Chúa chúng ta, là Đức Chúa Trời thật và là con người thật.

Kinh Thánh nói rằng trong bản thể thiên thượng và bản chất của Ngài, Đấng Christ là ngang bằng với Đức Chúa Cha. Những người theo tà giáo thì nghi ngờ về thần tính và nhân tính của Đấng Christ. Trong thời của các sứ đồ, một số tà giáo xưng nhận rằng Đấng Christ không phải là Đức Chúa Trời. Một vài thập kỷ sau đó, một số người lại tuyên bố rằng: “Đấng Christ không phải là con người”. Họ khăng khăng cho rằng vì Ngài là một người từ thiên đàng, thân thể của Ngài cũng phải từ thiên đàng, chứ không thể hoàn toàn giống như chúng ta được. Đó là lý do vì sao tôi tha thiết cảnh cáo tín hữu phải cảnh giác về các nhóm tôn giáo tách biệt. Nếu Đấng Christ không phải là Đức Chúa Trời thật, được sinh từ cõi đời đời bởi Đức Chúa Cha, nếu Ngài không phải là Đấng Tạo Hóa của muôn vật, thì chúng ta chết mất.

Sự chịu khổ và sự chết của Đấng Christ có gì tốt cho chúng ta nếu như Ngài chỉ là một người giống như bạn và tôi? Nếu Ngài chỉ là một người thì Ngài không thể có quyền trên ma quỉ, sự chết hoặc tội lỗi. Ngài sẽ quá yếu đối với chúng nó và không thể giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải có một Đấng Cứu Thế, Ngài là Đức Chúa Trời thật và Chúa trên tội lỗi, sự chết, địa ngục và ma quỉ. Đấng Christ là đời đời trong bản chất, không thiếu điều gì trong bản thể của Ngài, và hoàn hảo trong mọi cách.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!