CHỈ BỞI ĐỨC TIN 15/03: SỐNG TRONG ĐẤNG CHRIST

Đăng ngày: 15-03-2017


 SỐNG TRONG ĐẤNG CHRIST

Kinh Thánh I Giăng 2:28 Và bây giờ, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể dạn dĩ, không hổ thẹn trước mặt Ngài lúc Ngài đến.”


Nhờ ân điển yêu thương lạ lùng của Chúa Giê-xu Christ mà tội nhân được trở nên con cái Đức Chúa Trời, được tha thứ mọi tội lỗi trong đời sống. Chỉ có tình yêu thương và quyền năng vô đối của Chúa mới làm được điều đó

Bạn nên làm gì khi ý nghĩ về sự chết làm cho bạn sợ và lương tâm làm phiền bạn? Hãy tiếp tục sống trong Đấng Christ. Bạn phải tin rằng bạn không thể hoàn thành điều gì bằng việc làm riêng của bạn và cách duy nhất là qua sự công chính của Đấng Christ. Giăng 6:29 nói rằng công việc của Đức Chúa Trời là tin Đấng Ngài sai đến. Vì vậy, khi Na-than sửa sai Đa-vít, và Đa-vít xưng tội của mình, Na-than trả lời: “Chúa đã cất đi tội lỗi của vua. Vua sẽ không chết” (2 Sa-mu-ên 12:13). Đa-vít đã sống trong ân điển. Ông thậm chí không nghĩ đến việc cố gắng dùng công việc của mình để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Khi Na-than nói: “Chúa đã cất đi tội lỗi của vua,” ông đang công bố sứ điệp ân điển. Và Đa-vít tin điều đó. Sau khi A-đam phạm tội, ông không thể làm điều gì để có thể đem ông vào một tình trạng ân điển. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng một người trong dòng dõi ông sẽ chà đạp đầu con rắn (Sáng 3:15). Ấy là nhờ lời hứa này A-đam được sống. Bởi vì ông tin cậy lời này, ông được cứu và được xưng công chính không bởi việc làm. Bản chất của chúng ta tranh đấu gay gắt chống lại sự cứu rỗi không bởi việc làm và cố lừa dối chúng ta bởi ảo tưởng về sự công chính riêng của chúng ta. Vì thế chúng ta có thể thấy chính mình bị hấp dẫn đến một đời sống chỉ có vẻ là công chính. Hoặc bởi vì chúng ta biết chúng ta là không công chính, chúng ta có thể sợ chết hoặc tội lỗi. Vì vậy, chúng ta phải học biết rằng chúng ta được xưng công chính chỉ nhờ Đấng Christ mà thôi, không phải bởi việc làm hay cách nào khác của chúng ta.

Lạy Chúa, Cảm ơn Chúa đã cất tội lỗi của chúng con đi và cho chúng con được sống trong ân điển Ngài. Cầu xin Chúa gìn giữ mỗi chúng con để dù hoàn cảnh nào xảy ra cũng luôn sống trong Ngài. Amen

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!