Chỉ Bởi Đức Tin 15/11: Sự Ngợi Khen Nguy Hiểm

Đăng ngày: 15-11-2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 51:15
“Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.”


Bằng cách cầu xin Chúa mở môi miệng của mình, Đa-vít đã cho thấy việc tạ ơn Đức Chúa Trời là khó khăn thế nào. Cảm tạ là điều Chúa mong muốn ở chúng ta (Thi Thiên 50:14).

Nói về Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài nơi công cộng đòi hỏi một lòng can đảm và sức mạnh cực lớn, bởi vì ma quỷ liên tục ra sức ngăn cản chúng ta làm điều này. Nếu chúng ta có thể thấy mọi cạm bẫy của Sa-tan, chúng ta sẽ hiểu tại sao Đa-vít lại cầu xin sức mạnh của Đức Thánh Linh và xin chính Đức Chúa Trời mở miệng ông. Vì ông muốn nói với ma quỷ, thế gian, vua chúa và với tất cả mọi người về Đức Chúa Trời.

Có nhiều điều thường cầm giữ môi miệng của bạn như: nỗi sợ nguy hiểm, hi vọng đạt được điều gì đó, hoặc ngay cả lời khuyên của bạn bè nữa. Ma quỷ thường sử dụng những cách này để ngăn cản chúng ta tạ ơn Chúa. Chính tôi cũng thường kinh nghiệm điều này trong đời sống mình. Tuy nhiên, vào các thời điểm quan trọng, khi sự tôn kính Chúa bị đe dọa, thì Đức Chúa Trời ở bên tôi, và mở miệng tôi bất chấp những trở ngại đó. Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta – giống như Phi-e-rơ đã nói: “Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe” (Công vụ 4:20). Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng nhiều sự thở than (Rô-ma 8:26). Rồi sau đó Đức Chúa Trời mở môi chúng ta để chúng ta có thể công bố sự ngợi khen Ngài. Bất cứ khi nào Kinh Thánh nói về việc ngợi khen Chúa ngay tại chốn công cộng, là đang nói về điều gì đó cực kì nguy hiểm. Bởi vì công bố sự ngợi khen Chúa chính là chống lại ma quỷ, thế gian, bản chất tội lỗi của chúng ta, và hết thảy mọi điều dữ.

Làm sao bạn có thể ngợi khen Chúa mà không tuyên bố thế gian là tội lỗi và những điều thuộc về thế gian phải bị kết án? Hết thảy những ai lên án thế gian đồng nghĩa với việc họ đang đặt bản thân vào một tình thế rất nguy hiểm. Thế nhưng, đừng sợ, vì Chúa vẫn luôn ở cùng chúng ta.

1 Bình Luận

Nguyễn Hồng Loicj

15/11/2017

Cảm ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời tối hòm qua con bị tai nạn nhưng Chúa đã đỡ con. Con ngợi khen và tạ ơn Chúa