Chỉ Bởi Đức Tin 16/11: Giương Cao thập Tự Giá

Đăng ngày: 16-11-2017

Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:14
“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!”


Ở đây Phao-lô nói rằng: “Tôi là kẻ ngu dại, là một tội nhân và là một con người yếu đuối. Tôi khoe mình về sự chịu khổ tôi. Tôi khoe rằng tôi không có luật pháp, không có việc làm, không có sự công chính đến từ luật pháp, và cuối cùng, tôi không có bất kì điều gì ngoài Đấng Christ. Tôi muốn được đi theo đường lối này, vì tôi vốn không khôn ngoan, xấu xa và tội lỗi nhất trong hết thảy các tội nhân.”

Như Phao-lô nói với người thành Cô-rinh-tô: “Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” (II Cô-rinh-tô 12:9). Vì thập tự giá của Đấng Christ đã lên án mọi điều mà thế gian cho là tốt đẹp, bao gồm cả sự khôn ngoan và công bình. Như Kinh Thánh iCô-rinh-tô 1:19, có chép: “Ta sẽ triệt hạ sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thông thái của người thông thái.”

Đấng Christ phán: “Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu.” (Ma-thi-ơ 5:11). Vì thế, điều này không chỉ có nghĩa là chịu đóng đinh với Đấng Christ, chia sẻ thập tự giá và sự đau đớn với Ngài, nhưng còn phải khoe về điều đó, và vui sướng đồng hành cùng các sứ đồ, những người được xem là xứng đáng chịu nhục để nói về Chúa Giê-xu nữa (Công vụ 5:41).

Tuy nhiên cũng có người lại tìm kiếm vinh dự, và giàu sang trong danh Chúa Giê-xu. Họ trốn tránh sự khinh thường, nghèo đói và đau khổ. Thế thì họ có khoe mình về thập giá của Đấng Christ không? Không! Thay vào đó, họ cảm thấy hãnh diện trên thế gian khi lấy danh Đấng Christ để bao che cho vẻ bề ngoài của họ. Để rồi cuối cùng họ chỉ làm nên sự nhạo báng cho danh Ngài.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!