Chỉ Bởi Đức Tin 17/11: Thật Khó Để Hiểu

Đăng ngày: 17-11-2017

Kinh Thánh: Giăng 6:42
“Ấy chẳng phải là Giê-xu, con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy, thể nào người nói được rằng: Ta đã từ trên trời mà xuống?”


Câu Kinh Thánh này cho thấy cách dân Y-sơ-ra-ên than phiền về những điều Chúa Giê-xu giảng dạy; Họ nghĩ thật khó hiểu khi Chúa phán rằng: Ngài từ trời xuống và sẽ ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Vì thật ra, họ biết rõ cha Ngài là Giô-sép và mẹ Ngài là Ma-ri. Họ phàn nàn, vì họ nghĩ Ngài hoặc đang nói dối, hoặc Ngài thực chất là một người không bình thường. Tại sao Ngài lại cố gắng thuyết phục mọi người rằng Ngài đến từ trời trong khi cha mẹ Ngài lại sống gần thành Ca-bê-na-um?

Giăng viết điều này như là một lời cảnh báo dành cho mọi người. Khi nói đến lời Chúa và cách Ngài bày tỏ lẽ thật với chúng ta, đừng nên cố gắng hiểu hết tất cả những gì bạn được nghe. Nếu bạn muốn trở thành Cơ Đốc nhân, và hiểu được những sự giảng dạy của đức tin Cơ Đốc, thì bạn đừng nên xét đoán giáo lý Cơ Đốc bằng tâm trí mình, để xác định chúng có đúng hay không. Thay vì vậy, bạn nên nói rằng: “Tôi sẽ không hỏi làm thế nào mà mọi điều này đều có nghĩa. Tất cả những gì tôi cần biết là: Đây có phải là Lời Chúa hay không. Nếu Chúa phán vậy, thì tôi sẽ làm theo.” Thông thường, tôi hay cảnh báo bạn đừng tranh cãi về những vấn đề tâm linh cao siêu, hoặc cố hiểu rõ những điều đó. Vì ngay khi bạn cố gắng định nghĩa những vấn đề này, và đặt chúng trong những thuật ngữ bạn có thể hiểu được, có thể bạn sẽ trượt chân và ngã rất đau đấy!

Origen và các giáo phụ khác đã kinh nghiệm điều này. Họ phạm sai lầm khi tiếp cận với những điều quá cao siêu. Họ đã cố gắng kết hợp lý luận, sự công chính thế gian với các giáo lý của đức tin Cơ Đốc. Những sự dạy dỗ này vượt xa lý luận của chúng ta.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!