CHỈ BỞI ĐỨC TIN 19/06: TRẮNG HƠN TUYẾT

Đăng ngày: 19-06-2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 51:7
“Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết.”


TRẮNG HƠN TUYẾT

Người ta thường so sánh màu trắng và tuyết bằng hình ảnh trắng như tuyết. Bởi tuyết tượng trưng cho sự trắng sạch, không tì vết. Quý vị có muốn một đời sống không tì vết, trắng như tuyết hay không?


Làm thế nào chúng ta có thể trở nên trắng hơn tuyết khi mà tội lỗi còn ở trong chúng ta và dính díu vào chúng ta? Vì tội lỗi lẽ ra chúng ta sẽ không bao giờ được trở nên tinh sạch và thánh thiện như đáng có. Nhưng tạ ơn Chúa chúng ta đã nhận Thánh lễ báp-tem, đó là tinh sạch. Chúng ta đã nhận được Lời Chúa, cũng là tinh sạch. Thông qua thánh lễ báp-tem và Lời Hằng sống của Chúa, chúng ta đã nhận được sự thanh tẩy trong huyết vô tội  của Đấng Christ, và trở nên hoàn toàn tinh sạch. Sự tinh sạch chúng ta nhận được bởi đức tin trong Đấng Christ, chúng ta chắc chắn có thể nói rằng chúng ta trắng hơn tuyết. Chúng ta là tinh sạch hơn so với mặt trời và các ngôi sao, cho dù tội lỗi vẫn còn dính díu vào chúng ta. Tội lỗi của chúng sẽ được bao phủ bởi sự tinh sạch và sự vô tội của Đấng Christ, mà chúng ta nhận được khi chúng ta nghe và tin lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giữ điều này trong tâm trí, phải hiểu rằng sự tinh sạch này hoàn toàn đến từ bên ngoài chúng ta. Nói cách khác, huyết Đấng Christ bao bọc chúng ta trong sự toàn hảo của Ngài.

Nếu chúng ta nhìn vào những con người ở ngoài Chúa và nhìn thấy được bên trong con người thật của họ, chúng ta sẽ nhận thấy họ đang bị ô nhiễm bởi tội lỗi dường nào ngay cả khi họ là những người tốt, chúng ta cũng sẽ thấy chẳng những họ đang bị ô nhiễm, mà họ còn bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc và tối tăm của tội lỗi. Nếu tách rời chúng ta khỏi Đấng Christ, lấy đi báp-tem của chúng ta và không còn những lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta khi đó sẽ không còn được bao phủ bởi sự tinh sạch trong Đấng Christ. Chúng ta sẽ không còn gì cả mà chỉ còn lại cái tôi và tội lỗi.

Vì vậy, khi ai đó hỏi bạn: “Nếu tội lỗi luôn luôn dính vào người, làm thế nào có thể được rửa sạch để trở nên trắng hơn tuyết?” thì bạn có thể trả lời rằng: “Khi chúng ta nhìn xem một người, đừng chỉ nhìn thấy những gì ở nơi con người của họ, nhưng hãy nhìn thấy họ đang được ở trong sự bao phủ toàn hảo của huyết Đấng Christ.”

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!