Chỉ Bởi Đức Tin 20/10: Hãy Yêu Người Lân Cận Như Chúng Ta

Đăng ngày: 20-10-2017

Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:14
“Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”


Sau khi đã nghe và chấp nhận sự dạy dỗ thật về đức tin, sứ đồ Phao-lô nghiêm túc khuyên nhủ các Cơ Đốc nhân tập tành làm việc lành thực sự. Điều này là do tàn tích tội lỗi vẫn còn ở trong những người được xưng công bình. Những tàn tích này kháng cự đức tin và làm chúng ta trật hướng khỏi những việc lành thật.

Lí luận con người và bản chất tội lỗi chống cự với Đức Thánh Linh bên trong những tín hữu, và điều khiển những kẻ vô tín. Lí luận theo tự nhiên nghiêng về sự mê tín giả hình. Lí luận muốn đo lường Đức Chúa Trời theo tư tưởng của riêng mình thay vì phải theo Lời Chúa. Lí luận thích làm những việc tự chọn, hăng hái hơn làm những việc Chúa ra lệnh. Đó là lí do tại sao những người giảng dạy trung tín phải giảng, và nhấn mạnh với mọi người về tình yêu thực sự, và việc lành thực sự nhiều như khi họ dạy về đức tin.

Đừng ai nghĩ rằng mình đã hiểu đầy đủ mạng lệnh: “Yêu kẻ lân cận.” Mạng lệnh này có thể rất ngắn, và dường như dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, có ai can đảm nói rằng mình đã thực hiện trọn vẹn điều này không? Những lời: “Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau”“Hãy yêu kẻ lân cận như mình” là những lời đời đời. Không ai có thể suy nghĩ, thúc giục, và thực hiện đầy đủ các lời này. Đáng chú ý là lương tâm các tín hữu sẽ ngay lập tức gặp rắc rối, nếu họ thất bại ngay khi bắt đầu thực hiện điều này. Những người này sẽ không có cảm giác gì khi họ lãng quên việc yêu thương, và dần dần, tấm lòng của họ cũng chẳng còn chân thành yêu mến những người lân cận của họ nữa.

Thật đáng buồn là điều này xảy ra hằng ngày. Bởi vì họ không xem mạng lệnh yêu thương của Chúa quan trọng hơn ý riêng của mình.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!