Chỉ Bởi Đức Tin 20/11: Sứ Mệnh Đấng Christ Ở Thế Gian

Đăng ngày: 20-11-2017

Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:13
“Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.”


Phúc âm cho chúng ta biết Đấng Christ là ai. Qua đó, chúng ta học biết rằng Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Ngài giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, giúp chúng ta thoát khỏi bất hạnh, và hòa giải chúng ta với Đức Chúa Cha. Ngài giúp chúng ta trở nên tin kính và cứu chúng ta ra khỏi những việc làm gian ác của mình.

Bất cứ ai không nhận biết Đấng Christ theo cách này đều sẽ thất bại. Bởi vì, cho dù bạn đã biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, biết Ngài đã chết, sống lại và ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, thì bạn vẫn chưa hiểu hết về Đấng Christ. Những tri thức này không giúp ích gì được cho bạn. Nhưng bạn phải biết và tin rằng Ngài đã làm mọi điều này vì cớ bạn, là để giúp bạn. Một số người cho rằng nỗi đau đớn và thống khổ của Đấng Christ đã qua, họ suy nghĩ một cách sai lầm rằng hiện Ngài đang ngồi trên thiên đàng tận hưởng sự sung sướng và không làm gì cả. Kết quả là, đức tin của họ không thể sống động và tấm lòng của họ vẫn cứ cằn cỗi.

Chúng ta đừng nên nghĩ Đức Chúa Giê-xu Christ chỉ thuộc riêng về Ngài. Nhưng chúng ta phải rao giảng rằng Ngài cũng thuộc về chúng ta nữa. Nếu không thì tại sao Ngài lại cần xuống thế gian và tuôn huyết mình vì chúng ta? Như Chúa Giê-xu đã phán: “Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.” (Giăng 3:17). Do đó, Chúa Giê-xu phải hoàn thành những gì Cha sai Ngài làm. Đức Chúa Trời không chỉ sai thần tính của Đấng Christ xuống thế gian, nhưng còn cả nhân tính Ngài nữa. Ngay khi được báp tem, Chúa đã bắt đầu thực hiện những gì Cha sai Ngài làm ở dưới đất này rồi. Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến để công bố lẽ thật và giành lại chúng ta, để rồi những ai tin nơi Ngài sẽ được sự cứu rỗi.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!