Chỉ Bởi Đức Tin 21/09: Tại Sao Chúng Ta Không Cầu Nguyện

Đăng ngày: 21-09-2017

Kinh Thánh: Ma-thi- ơ 7:10-11

“Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?”


Những nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống có thể tạo nên động lực, đủ để khiến chúng ta cầu nguyện với Chúa. Nhưng nếu như những điều đó không đủ thì sao? Chúa Giê-xu đã dùng một minh hoạ đẹp đẽ về cuộc sống gia đình để khuyên chúng ta cầu nguyện. Ngay cả một đứa trẻ chuyên gây rối cũng không nhận được rắn, thay vì cá từ cha mẹ nó.

Với minh họa này, Chúa Giê-xu phán, “Bản chất con người vốn là hư hoại. Tuy các ngươi không tốt như Đức Chúa Trời, nhưng vẫn muốn cho con cái mình những vật tốt. Thế thì Chúa, Cha thiên thượng của ngươi, lại không cho ngươi những vật tốt mà ngươi cầu xin sao?”. Nếu chúng ta ghi nhớ minh họa này, chúng ta sẽ muốn cầu nguyện ngay. Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu rõ những gì Chúa phán trong Lời Ngài, bắt đầu sống theo những điều đó và dạy dỗ cho người khác, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều cám dỗ và những sự chống đối thường xuyên. Bản chất tội lỗi trong chúng ta là kẻ thù của sự cầu nguyện. Bản chất tự nhiên dễ trở nên buồn chán, bất cần và thờ ơ với những gì Chúa phán, và cuộc sống tốt đẹp Ngài dành cho chúng ta. Vì thế, chúng ta sẽ không bao giờ nhận được nhiều sự khôn ngoan, sự tri thức của Lời Chúa, đức tin, sự yêu thương, hay sự kiên nhẫn mà chúng ta nên có. Mỗi ngày, bản chất tội lỗi trói buộc, và lôi kéo chúng ta ra khỏi việc cầu nguyện. Thế gian cũng là kẻ thù của sự cầu nguyện. Thế gian ganh tị khi chúng ta có đức tin, và Lời quý báu của Đức Chúa Trời, là những điều mà nó đã từ chối tôn cao bằng bất cứ giá nào. Vì vậy, thế gian lên án chúng ta, cố gắng tước đi những gì chúng ta có, và đem đến cho chúng ta nỗi bất an.

Đó chính là hai kẻ thù của sự cầu nguyện: bản chất tội lỗi và thế gian. Ở bên trong, bản chất tội lỗi cố gắng làm giảm mong muốn cầu nguyện của chúng ta, còn bên ngoài, thế gian lại lôi kéo chúng ta ra xa sự cầu nguyện. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chạy đến, kêu khóc với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải cầu nguyện để mạnh mẽ và hiểu biết tốt hơn về Lời của Ngài.

2 Bình Luận

Nguyễn Thế Hiển

25/09/2017

Cảm ơn Chúa ,cản ơn người soạn chương trình Chỉ Bởi Đức Tin ,
Lời Ngài tôi được nhắc nhớ về tình yêu và sự ban cho của Chúa . Xin Chúa thêm sức để tôi được sống trong sự hướng dẫn của Lời Ngài

Hongphiduong

21/09/2017

Cảm ơn Chúa đã ban Lời Ngài để con luôn vâng theo lời Ngài và sống biết nương cây vào Ngài Vì ngoài Ngài con chẳng làm gì được xin tha thứ tội lỗi của con Xin cho con luôn Cầu nguyện và nài xin sự thành tín của Ngài trên đời sống của con amen