Chỉ Bởi Đức Tin 21/11: Nọc Độc Sự Chết

Đăng ngày: 21-11-2017

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:56-57
“Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”


Đây là một phân đoạn Kinh Thánh, hay dành cho các Cơ Đốc nhân. Phân đoạn này cho thấy qua Đấng Christ, chúng ta có thể thoát khỏi nọc độc của sự chết. Đồng thời phân đoạn này cũng cho thấy cách chúng ta thoát khỏi sức mạnh của luật pháp.

Luật pháp cứ bám lấy chúng ta và dùng nọc độc tấn công, sau đó giết chết chúng ta. Vậy, nọc độc đó sẽ bị loại bỏ khỏi chúng ta bằng cách nào? Phao-lô trả lời bằng một bài ca mà chúng ta cũng có thể hát: “Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng.” Với bài ca này, chúng ta có thể liên tục vui mừng lễ Phục Sinh, ngợi khen Đức Chúa Trời vì chiến thắng này. Chúng ta không giành chiến thắng hay đạt được nó trong cuộc chiến, vì nó quá lớn và cao siêu. Nhưng chúng ta được ban cho sự thắng này bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài thương xót sự khốn cùng của chúng ta, và Ngài biết rằng không một người nào khác có thể giúp chúng ta được.

Vì thế, Ngài sai Con Ngài bước vào cuộc chiến. Đấng Christ đã giành chiến thắng. Ngài đã đánh bại kẻ thù tội lỗi, sự chết và địa ngục. Và Ngài trao cho chúng ta sự thắng này để chúng ta cũng có thể gọi đó là chiến thắng của mình như thể chúng ta đã giành được nó vậy. Bây giờ chúng ta phải nhận lấy sự đắc thắng ấy một cách nghiêm túc và cố gắng đừng sống trái với lời Đức Chúa Trời, như là những kẻ cho rằng tự mình có thể chinh phục được tội lỗi và sự chết. Ngoài ra, chúng ta cũng đừng tỏ thái độ vô ơn, như những Cơ Đốc nhân lãnh đạm vẫn thường làm; nhưng chúng ta hãy giữ sự đắc thắng này trong lòng mình với đức tin chắc chắn, và khiến bản thân mạnh mẽ bằng sự đắc thắng ấy.

Chúng ta cũng nên giữ sứ điệp về sự đắc thắng của Đấng Christ trong tâm trí mình, vui sướng ca hát về điều đó trên mọi nẻo đường cho đến ngày chúng ta được trải nghiệm sự đắc thắng đó trong chính thân thể mới, mà Chúa ban cho chúng ta.

2 Bình Luận

Ban Biên Tập

22/11/2017

Bạn biết rằng một người sống giữa xã hội nếu phạm tội thì luật pháp nhà nước sẽ định tội họ. Chúng ta cũng vậy, đều là những con người tội lỗi trước mặt Chúa, và theo luật pháp của Chúa thì không một ai công bình và đáng bị trừng trị nhưng bởi lòng thương xót Chúa Jesus đã đến chịu chết và sống lại để cứu những ai tin nhận Ngài.

"Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." 1Cô-rinh-tô 15:56-57

Vũ Bạch Mai

21/11/2017

Tôi không hiểu rõ cụm từ "súc mạnh tội lỗi là luật pháp ",kính xin ONEWAY giải thích cho ;Xin cám ơn