Chỉ Bởi Đức Tin 22/09: Dự Phần Trong Bản Tính Đức Chúa Trời

Đăng ngày: 22-09-2017

Kinh Thánh: Phi-e- rơ II 1:4

“Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục, và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng.”


Dựa vào câu Kinh Thánh trên, chúng ta có thể hiểu Phi-e- rơ đang nói rằng, qua quyền năng của đức tin chúng ta được dự phần trong bản tính Đức Chúa Trời và có mối hiệp thông với bản tính ấy. Chúng ta không thể tìm thấy một câu nào khác giống như vậy trong cả Tân Ước và Cựu Ước. Thế nhưng, những người vô tín thì chỉ xem đây là chuyện nhỏ.

Vậy, bản tính của Đức Chúa Trời là gì? Đó là lẽ thật đời đời, công lý, sự khôn ngoan, sự sống đời đời, bình an, niềm vui, hạnh phúc, cùng với những điều khác được gọi là tốt lành. Những người cùng dự phần trong bản tính thiêng liêng của Chúa đều nhận được tất cả mọi điều này, để họ được sự sống, sự bình an và vui thỏa đời đời. Họ sẽ trở nên thánh khiết và tinh sạch hơn, họ có năng quyền để vượt trên ma quỷ, tội lỗi và sự chết. Phi-e-rơ đang nói rằng: “Không ai có thể tước đoạt niềm vui và sự sống đời đời từ Chúa ra khỏi bạn.” Nếu bất kì ai làm điều gì với bạn thì có nghĩa là họ cũng đang làm điều đó với Chúa. Nếu bất kì ai áp bức một Cơ Đốc nhân thì họ cũng đang áp bức Đức Chúa Trời. Cách Phi-e- rơ sử dụng cụm từ “bản tính Đức Chúa Trời” mang tất cả những ý nghĩa nêu trên. Thật tuyệt vời khi được dạy dỗ những điều này. Tuy vậy, Phi-e- rơ không có ý nói rằng chúng ta làm theo tất cả những hướng dẫn này để có một nền tảng đức tin.

Thay vào đó, ông nhấn mạnh những điều đó như là kết quả dư dật của đức tin. Đây là lý do vì sao Phi-e- rơ nói thêm rằng chúng ta sẽ có hết thảy những điều này nếu chúng ta xác định đức tin của mình bằng cách tránh xa khỏi ham muốn tội lỗi.

1 Bình Luận

Võ Đình Sang

22/09/2017

Lạy Chúa! Nếp sống con còn tội lỗi! Đó là lý do con còn sợ hãi khi bước vào đền chí thánh của Ngài! Amen