Chỉ Bởi Đức Tin 22/11: Nguồn Sự Sống

Đăng ngày: 22-11-2017

Kinh Thánh: Giăng 6:53
“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.”


Dù cho ai nói gì đi chăng nữa, phân đoạn Kinh Thánh này vẫn vô cùng rõ ràng. Nếu Chúa Giê-xu phán câu này theo thể khẳng định: “Ai ăn thịt Ta thì có sự sống,” thì những người khác cũng đã thách thức lời ấy khi nói rằng: “Những ai không ăn thịt đó cũng sẽ được cứu.”

Một số người khác lại lập luận rằng: “Sự dạy dỗ của Ngài đúng, nhưng của chúng tôi cũng đúng nữa. Đức Chúa Trời không bác bỏ những cách khác đâu.” Họ tạo ra nhiều cách để nhận được sự sống đời đời, như: cầu nguyện với các vị thánh, thờ mẹ đồng trinh Ma-ri, hoặc sống trong tu viện. Nhưng không cách nào trong số đó có thể nhận được sự sống đời đời cả, vì tất cả đều không được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Hãy nhìn vấn đề này ở một góc độ khác. Nếu tôi nói rằng: “Nước khoáng Aquafina làm cho hết khát. Nước khoáng Lavie cũng làm cho hết khát nữa,” thì tôi không hề loại trừ các loại nước khoáng khác. Nhưng sẽ rất khác biệt khi tôi nói: “Nếu anh không uống nước khoáng Aquafina thì không loại nước nào có thể làm dịu cơn khát của anh cả.” Tương tự như vậy, Đấng Christ không phán theo thể khẳng định ở đây. Ngài loại trừ mọi điều khác khi Ngài phán: “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cũng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.” Nếu chúng ta coi thường thân thể và huyết của Ngài, thì chẳng có điều nào khác có thể giúp được chúng ta nữa. Những ngoại lệ không thể nào xảy ra. Nói ngắn gọn, tất cả những cách khác đều bị bác bỏ.

Sự sống, ân điển và sự cứu rỗi chỉ đến với chúng ta bởi đức tin không phải bởi việc lành. Chúng ta sở hữu các điều này bằng sự tin cậy, sự ăn uống thân thể và huyết của Đấng Christ.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!