Chỉ Bởi Đức Tin 23/11: Hãy Làm Những Gì Bạn Có Thể

Đăng ngày: 23-11-2017

Kinh Thánh: Sáng thế ký 27:42-43
“Họ đem lời Ê-sau, con lớn, thuật lại cùng Rê-bê-ca, thì người sai gọi Gia-cốp, con út mình, mà nói rằng: Nầy, Ê-sau, anh con, toan giết con để báo thù. Vậy, bây giờ, hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nhà La-ban, cậu con, tại Cha-ran.”


Rê-bê-ca thể hiện sự khôn ngoan của bà, khi sai Gia-cốp chạy trốn khỏi cơn giận của Ê-sau. Bà đã không thử Đức Chúa Trời bằng việc nói rằng: “Đấng đã ban phước cho con sẽ chăm sóc con,” và để mặc mọi chuyện diễn ra. Chắc chắn rằng những gì Đức Chúa Trời muốn sẽ thực sự xảy ra, nhưng Ngài sử dụng con người và sự vật để hoàn thành điều Ngài muốn. Rê-bê-ca tin rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời, và những phước lành Gia-cốp nhận lãnh sẽ được bảo vệ. Vì vậy, bà sử dụng những gì Chúa đã ban, để tìm ra cách giúp Gia-cốp tránh khỏi nguy hiểm.

Những ai cho rằng Đức Chúa Trời sẽ lo liệu mọi sự, và nghĩ rằng việc Ngài sử dụng những điều sẵn có là không quan trọng, những người đó nên lưu ý ví dụ này. Những người này đôi khi chẳng chịu làm gì cả, vì họ nghĩ rằng nếu mọi thứ đã được định phải xảy ra, thì nó sẽ xảy ra cho dù họ có nhúng tay vào hay không. Thậm chí họ còn đặt bản thân mình vào sự nguy hiểm không cần thiết, mong chờ Chúa bảo vệ họ, vì cớ những lời hứa của Ngài. Tuy nhiên, suy nghĩ như vậy là sai lầm. Vì Đức Chúa Trời muốn bạn sử dụng những gì đang có, và tạo ra những cơ hội tốt nhất cho mình. Ngài muốn hoàn thành thánh ý của Ngài qua bạn. Ví dụ như Chúa ban cho bạn có cha mẹ, mặc dù Ngài vẫn có thể tạo ra bạn, và nuôi sống bạn mà không cần cha mẹ. Điều này có nghĩa là trong cuộc sống hằng ngày, bạn có trách nhiệm phải làm việc. Bạn cày, cấy và thu hoạch, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đem đến kết quả. Nếu người mẹ ngừng cho em bé bú sữa, và lý luận rằng em bé vẫn có thể sống mà không cần thức ăn, nếu được định để sống, thì bạn đang tự lừa dối chính mình và đang phạm tội.

Đức Chúa Trời ban cho người mẹ bầu sữa để nuôi con họ. Mặc dù Ngài vẫn có thể cho trẻ con ăn mà không cần sữa nếu Ngài muốn, nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn sử dụng những nguồn Ngài đã ban cho bạn hơn.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!