Chỉ Bởi Đức Tin 24/11: Con Cháu Chúng Ta Sẽ Được Phước

Đăng ngày: 24-11-2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 112:1-2
“Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài! Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.”


Tại sao con cháu của những người kính sợ Chúa lại được cường thạnh trên đất? Chúng sẽ được cường thạnh vì chúng có phước của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ ban phước cho con cái và cháu chắt chúng ta. Thậm chí nếu bây giờ chúng không có đồng bạc nào, thì chúng sẽ có thứ chúng cần vào đúng thời điểm. Thậm chí nếu cả thế giới bị đói, thì chúng vẫn sẽ đủ ăn.

Chúng ta có thể đọc thấy điều tương tự trong một Thi Thiên khác: “Trong ngày đói kém họ được no nê” (Thi Thiên 37:19). Đa-vít cũng nói rằng: “Trước tôi trẻ, rày đã già nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (câu 25). Ngay cả khi vào thời điểm khó khăn, dòng dõi người kính sợ Chúa sẽ luôn có thứ họ cần. Trong những tình huống sau, bạn thích điều nào hơn: Bạn có muốn có thật nhiều tiền và tài sản, nhưng bạn lại tham lam đến nỗi không bao giờ dám sử dụng tiền của mình, không ngừng tìm kiếm nhiều tiền hơn, tích trữ của cải mình, và không bao giờ có hạnh phúc? Hay bạn thà không có tiền nhưng bạn vui vẻ và bình an mà tin cậy Đức Chúa Trời và không bao giờ nghi ngờ về sự chu cấp của Ngài?

Người tham lam luôn có cảm giác rằng những gì họ đang có là chưa đủ! Một người có hai trăm triệu sẽ nói: “Số tiền này tôi phải giữ lại cho con cái mình. Và tôi sẽ cố gắng làm lụng để kiếm sống qua ngày” Ông ta tiếp tục sống như một người nghèo khổ, chỉ vì không muốn dùng đến số tiền mà mình có. Ngược lại, Cơ Đốc nhân không tích trữ theo cách này. Họ chứa của cải họ có với Chúa trên thiên đàng (Ma-thi-ơ 6:20, Lu-ca 12:33-34). Cơ Đốc nhân thưa rằng: “Lạy Chúa, con biết Ngài giàu có, đến nỗi Ngài sẽ không bao giờ cạn kiệt bất cứ thứ gì. Con sẽ không bao giờ thiếu thốn. Con mong muốn Ngài là báu vật, là gia sản, và là nguồn chu cấp của con. Khi con có Ngài, là con có đủ đủ mọi thứ rồi.”

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!