Chỉ Bởi Đức Tin 25/11: Nguồn Phước Hạnh

Đăng ngày: 25-11-2017

Kinh Thánh: Sáng thế ký 14:16
“[Áp-ram] Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy; lại cũng dẫn cháu mình, là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về.”


Lót và người của ông bị kẻ giặc bắt và giải đi, nhưng Áp-ram đã cứu thoát họ. Sau khi bị thua trong trận chiến lớn này, Lót cùng đất đai và tài sản của ông đã được phục hồi nhờ những nỗ lực của Áp-ram.

Điều này vượt quá những gì Lót mong đợi. Tương tự như vậy, ngày nay con người trên thế gian nhận được những điều tốt đẹp và phước hạnh là nhờ Cơ Đốc nhân sống trung tín trên đất. Do đó, chúng ta nên được khích lệ và an ủi khi thấy các phước lành của Chúa. Điều này chứng tỏ Hội Thánh vẫn còn hiện diện trên đất và đó là dân sự của Đức Chúa Trời. Mặc dù ít ỏi về số lượng, nhưng Hội Thánh vẫn cứ hiện diện, và ơn lành vẫn cứ ban xuống. Ấy là vì cớ Cơ Đốc nhân mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển của Ngài với mọi người trên thế giới. Những người vô tín thì ngược lại. Họ nghĩ rằng họ xứng đáng với những ơn phước mà họ nhận được, bằng cách cho rằng: mọi điều tốt đẹp đều đến từ sự khôn ngoan và nỗ lực của bản thân. Họ tự tin vào chính mình, thỏa mãn trong niềm hoan lạc, say xỉn, và nhồi nhét bản thân một cách kiêu ngạo như những con người ở Sô-đôm thời trước.

Cuối cùng, họ sẽ nhận hình phạt mà họ xứng đáng, trong khi dân sự Đức Chúa Trời vẫn an toàn trong sự chăm nom của Ngài. Hơn nữa, phân đoạn này khiến chúng ta nhận thức rằng Cơ Đốc nhân tin kính có thể sẽ chịu khổ trên thế gian. Đời sống họ cũng sẽ gặp những nan đề, nhưng chính những nan đề đó sẽ giúp họ trở nên trưởng thành, và thánh khiết trong ơn Chúa. Như Lời Chúa chép trong Rô-ma 8:28: “mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài”. Sự chịu khổ sẽ giết chết bản chất tội lỗi, làm cho đức tin trở nên mạnh mẽ, và nhân lên những bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống của Cơ Đốc Nhân trung tín.

1 Bình Luận

Phương Linh

25/11/2017

Amen!