Chỉ Bởi Đức Tin 26/11: Ơn Phước Thuộc Thể Và Thuộc Linh

Đăng ngày: 26-11-2017

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11:11
“Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín.”


Kinh Thánh ghi chép rất rõ ràng về những lời hứa, và về các ơn phước thuộc thể, cũng như ơn phước thuộc linh. Chúng ta không được tạo ra chỉ để tồn tại ngắn hạn, như những loài vật khác. Nhưng chúng ta được Chúa tạo ra để chuẩn bị cho vương quốc đời đời.

Khi Đức Chúa Trời thiết lập lời hứa, Ngài không giới hạn trong những nhu cầu thuộc thể của chúng ta. Ngài không chỉ quan tâm về dạ dày của chúng ta, nhưng Ngài còn muốn giữ linh hồn chúng ta khỏi bị hủy diệt, và muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì vậy, những lời hứa liên quan đến các vấn đề bên ngoài, và về vật chất, giống như lớp vỏ bên ngoài của hạt dẻ vậy. Nhưng bản chất thực sự, là nhân bên trong, là Đấng Christ và sự sống đời đời.

Đức Chúa Trời, Đấng phán hứa, không hề phán với những con vật vô tri. Như Phao-lô đã chỉ ra “Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò không?” (I Cô-rinh-tô 9:9). Thay vào đó, Ngài đang đề cập đến con người có trí khôn, và được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, để sống với Ngài trong cõi đời đời. Những lời hứa về phước hạnh thuộc thể này, hoàn toàn giống như những trái cây chúng ta dùng để thu hút con trẻ vậy. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta chú ý bằng những ơn phước thuộc thể để chúng ta học cách quý trọng những ơn phước đời đời. Đây là cách Chúa khuyến khích chúng ta mong đợi sự sống đời đời. Mục đích của Chúa trong việc ban cho chúng ta đồ ăn và thức uống không phải chỉ đơn thuần để chúng ta ăn uống mà không suy nghĩ, giống như con ngựa hoặc con lừa vẫn làm. Nhưng Ngài ban cho chúng ta những ơn phước thuộc thể để chúng ta nhận biết Ngài là Đấng yêu thương và tốt lành. Điều này giúp chúng ta tin rằng: Ngài sẽ chăm sóc mọi nhu cầu của chúng ta. Ngay cả khi Chúa chỉ ban cho chúng ta một cọng rơm, thì Ngài vẫn muốn chúng ta nhìn nhận Ngài là Chúa đời đời và sự tốt lành của Ngài vẫn luôn tuôn đổ.

Mặc dù Áp-ra-ham không có cơ hội được nhìn thấy mọi lời hứa được làm trọn trong cuộc đời ông, nhưng ông vẫn tin cậy Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao ông được ban cho sự sống đời đời.

1 Bình Luận

Thiên Phước

26/11/2017

Tạ ơn Chúa vì bài học tốt lành! Tạ ơn Chúa vì sự thành tín của anh chị em. Mong anh chị em có thể cầu nguyện cho sức khỏe của e, e bị viêm gan B hiện đã điều trị 3 năm. Cầu Chúa ban phước dư dật trên đời sống anh chị em. A-Men.