Chỉ Bởi Đức Tin 27/11: Gạt Bỏ Ân Điển Đức Chúa Trời

Đăng ngày: 27-11-2017

Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:21
“Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.”


Mong muốn được xưng công bình bằng việc làm thông qua luật pháp là sự sai trật. Đến nỗi sứ đồ Phao-lô gọi điều này là: vứt bỏ ân điển của Đức Chúa Trời.

Những người làm điều này không chỉ cho thấy sự vô ơn của họ là điều rất xấu mà còn là sự khinh thường. Bởi vì điều đó hoàn toàn trái ngược với thái độ hăng hái tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời, vốn là điều chúng ta cần làm. Nhưng thay vào đó, họ lại gạt bỏ ân điển của Chúa là ân điển chúng ta được nhận cách nhưng không, qua Đấng Christ. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Hãy xem lập luận của Phao-lô: “nếu nhờ luật pháp mà được công chính thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.” Phao-lô rất chắc chắn khi tuyên bố rằng sự chết Đấng Christ hoặc là rất cần thiết, hoặc là hoàn toàn vô nghĩa. Nói rằng sự chết của Chúa vô nghĩa chẳng khác nào đang phạm thượng chống lại Đức Chúa Trời. Nhưng ở vế ngược lại, hãy thử suy ngẫm, luật pháp có thể giúp chúng ta đạt được điều gì ngoài tội lỗi?

Có những nhà thần học phân ra nhiều loại công bình; bằng cách sử dụng những tiêu chuẩn mà họ tự dựng nên trong đầu. Nếu những người này cố mang những ý tưởng đó vào tâm trí, thì họ nên giữ chúng xa khỏi Kinh Thánh. Vì những người này nói rằng một loại là công bình đạo đức, còn loại kia là công bình bởi đức tin, và họ mô tả thêm vài loại khác nữa, mà tôi thậm chí còn không biết. Họ cho rằng chính quyền và người dân có kiểu công bình của họ, các nhà triết học cũng có loại công bình riêng, và những người khác lại có sự công bình của riêng mình. Nhưng chúng ta cần phải hiểu sự công bình theo cách Kinh Thánh diễn giải. Sứ đồ Phao-lô đã nói rõ ràng rằng chẳng có sự công bình nào khác hơn là sự xưng công bình bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn mọi việc làm khác, dù có theo luật pháp thiêng liêng nhất, cũng không đem lại sự công bình. Không chỉ như vậy, những điều đó thực sự còn là tội lỗi.

Tội lỗi của chúng ta quá lớn, và cách xa sự công bình, đến nỗi Con Đức Chúa Trời cần phải chết để ban sự công bình cho chúng ta. Vì vậy, khi thảo luận về thần học, đừng gọi bất kì điều gì tách biệt với đức tin trong Đấng Christ là công bình.

2 Bình Luận

Khuyết danh

27/11/2017

Hay quá

Điêu vấp

27/11/2017

Tạ ơn chúa giêsu chia đã cho con được nghe bởi lời của người cảm ơn bởi mỗi người đã có tạo ra chương trinh này