Chỉ Bởi Đức Tin 29/11: Chúa Là Nơi Ở

Đăng ngày: 29-11-2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 90:1
“Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng con.”


Môi-se khởi đầu Thi Thiên này với những lời an ủi dành cho những ai run sợ trước sự chết. Vì nỗi sợ này, họ đã học cách tin cậy lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Họ vui sướng nhận ra rằng họ có sự sống. Họ nhận biết mình là tội nhân, nhưng không bị bỏ mặc, hoặc bị chê cười về tội lỗi của họ nữa. Họ được dạy dỗ, và sẵn lòng được an ủi.

Khi tôi còn là một tu sĩ, tôi thường phải đặt Kinh Thánh xuống khi tôi đọc đến đoạn Thi Thiên này. Tôi không hiểu được các từ khó trong những câu tiếp theo. Khi đó, tôi đã không hiểu được những đối tượng được hướng đến trong Thi Thiên này. Môi-se chủ yếu giảng cho số đông những con người lãnh đạm và kiêu ngạo, là những người không quan tâm đến cơn giận của Đức Chúa Trời, không lo lắng đến sự chết đang tới hay sự bất hạnh của họ.

Hãy nhìn vào tiêu đề của Thi Thiên này, và bạn sẽ thấy đây là một bài cầu nguyện. Yêu cầu quan trọng nhất của một lời cầu nguyện đích thực, chân thành là: chúng ta phải tin chắc rằng chúng ta có sự sống đời đời và Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ. Chỉ bởi lòng nhân từ của Chúa, chúng ta mới chắc chắn được Chúa bảo vệ khỏi sự chết đời đời. Nếu như điều này sai, thì tại sao Môi-se lại gọi Ngài là nơi ở của chúng ta? Vì thế, những lời này bảo đảm rằng: Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Môi-se nhận biết tội lỗi của ông, và cơn giận của Đức Chúa Trời. Ông vẫn cứ nói rằng: “Lạy Chúa, mặc dù Ngài hoàn toàn có quyền tức giận chúng con, vì cớ tội lỗi chúng con, nhưng xin Ngài đừng bao giờ bỏ chúng con. Vì Ngài luôn gìn giữ những con người thành tín của Ngài trên đất, và tha thứ những tội lỗi chúng con. Ngài luôn là nơi ở và là nơi trú ẩn an toàn cho những ai tin tưởng mong đợi sự sống đời đời.” Yêu cầu quan trọng nhất của lời cầu nguyện là giữ chắc Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài là Đấng nhân từ và thương xót, là Đấng hằng giúp đỡ chúng ta.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!