Chỉ Bởi Đức Tin 30/11: Cầu Nguyện Chân Thành

Đăng ngày: 30-11-2017

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:5-6
“Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy… Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.”


Trong phân đoạn này, Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện của chúng ta cần phải chân thành. Đấng Christ dạy chúng ta cách cầu nguyện phải lẽ, để lời cầu xin của chúng ta không trở nên giả hình.

Thay vì đứng nơi góc phố đọc một bài cầu nguyện dài, sẽ thích hợp hơn nếu chúng ta cầu nguyện riêng tư ở nhà. Nhưng trên hết, Đấng Christ muốn chúng ta hiểu rõ rằng: chúng ta cần loại bỏ những động cơ sai trật. Chúng ta đừng nên cầu nguyện để được công nhận, hoặc để đạt được điều gì đó từ người khác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ nên cầu nguyện ở nơi công cộng. Cơ Đốc nhân không bị hạn chế đến những nơi nhất định mà họ sẽ cầu nguyện hoặc không cầu nguyện. Các địa điểm như góc phố, chợ, khu vực ngoài trời, và Hội Thánh, chắc chắn không bị cấm cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu. Nhưng chúng ta đừng nên thể hiện khi cầu nguyện hoặc dùng lời cầu nguyện để được ngưỡng mộ hay được lợi ích nào khác.

Đấng Christ không lên án việc thổi kèn hoặc rung chuông để thu hút sự chú ý vì mục đích tốt đẹp. Nhưng Ngài bác bỏ những động cơ bất khiết trong sự cầu nguyện, khi Ngài nói dứt khoát: “để mọi người đều thấy.” Không bắt buộc phải đi vào phòng riêng, và khóa cửa lại khi chúng ta cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta có lẽ muốn được ở một mình để trình thưa những mong muốn và nhu cầu với Chúa, bằng những lời nói và cử chỉ mà chúng ta sẽ không cảm thấy thoải mái khi có người khác nhìn thấy.

Mặc dù chúng ta có thể cầu nguyện thầm trong lòng, nhưng lời nói và hành động sẽ giúp khơi dậy Thánh Linh bên trong chúng ta. Vì vậy, cả cuộc đời chúng ta nên dâng hiến cho Đức Chúa Trời, truyền bá Lời Ngài và ngợi khen vương quốc Ngài. Bất cứ điều gì chúng ta làm, hãy bắt nguồn từ lời cầu nguyện chân thành.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!