Chúc Bé Ngủ Ngon 190607: Tĩnh Điện

Đăng ngày: 06-06-2019

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin hãy xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi thiên 139:23-24)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!