Cuộc Sống Mến Yêu Số 15116: Có Ngựa Còn Muốn Yên Ngựa

Đăng ngày: 18-09-2015

BTV: Hồng Hoa, PTV: Băng Tâm


Có Ngựa Còn Muốn Yên Ngựa

Có một vị truyền đạo nọ thường hay nói chuyện với người đầu bếp của mình về vấn đề tội lỗi, khiến cho anh ta có ý không phục.

Một hôm vị truyền đạo nói:

– Hôm nay tôi sẽ đánh cá với anh, nếu trong một giờ mà lòng anh không nghĩ đến một chút tội lỗi nào thì tôi sẽ tặng anh con ngựa của tôi. Tôi sẽ nhốt anh trong phòng một mình để không ai làm phiền đến anh.

Người đầu bếp nói:

– Vậy thì càng hay cho tôi.

Sau đó vị truyền đạo làm y như vậy. Anh đầu bếp ngồi trên ghế, lòng thầm nghĩ: Thật là dễ dàng, qua một giờ nữa ta sẽ có con ngựa lớn. Càng nghĩ trong lòng càng khoan khoái. Sau anh lại nghĩ đến cái yên ngựa của chủ: Nếu ông ta cho mình con ngựa mà không cho cái yên thì làm sao cỡi đây? Và anh ta bắt đầu suy nghĩ làm sao cho có được cái yên, cứ nghĩ tới nghĩ lui mà đã hết một giờ.

Bây giờ vị truyền đạo trở vào hỏi:

– Anh đã phạm tội chưa?

– Không! Anh ta đáp.

Vị truyền đạo đoán biết được ý nghĩ của anh nên nói tiếp:

– Anh đã nghĩ gì?

Anh đáp:

– Tôi nghĩ đến cái yên ngựa của ông. Vị truyền đạo tuyên bố:

Cái ý nghĩ đó là lòng tham lam. Lòng tham tức là tội. Như vậy con ngựa không thuộc về anh rồi.

Có thể chúng ta cho rằng mình không có tội, song những suy nghĩ của chúng ta trong một ngày há không phải là một thành phần của tội sao?

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!