ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN NGÀY 04/04: Tiếp Theo-ĐỘNG CƠ CỦA CHÚNG TA

Đăng ngày: 05-04-2017

Kinh Thánh 2 Phi-e-rơ 1:12-15 “Nên tôi sẽ nhắc nhở anh chị em luôn luôn về những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi và nay cũng đã vững vàng trong lẽ thật. Hễ tôi còn sống trong lều tạm nầy bao lâu, tôi nghĩ nên nhắc để anh chị em nhớ cũng là điều đúng. Vì Chúa Cứu Thế Giê-su của chúng ta đã bày tỏ rõ ràng cho tôi. Và tôi sẽ hết sức mình để sau khi tôi đi rồi anh chị am có thể luôn luôn nhớ những điều này” (Bản dịch mới)


Tiếp Theo-ĐỘNG CƠ CỦA CHÚNG TA

1 Bình Luận

Whats you name? Email

06/04/2017

Amen