ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN NGÀY 06/04: GIỚI HẠN CỦA CHÚNG TA

Đăng ngày: 06-04-2017

Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:29: “Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất” (Bản dịch mới)


GIỚI HẠN CỦA CHÚNG TA

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!