ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN NGÀY 07/04: Tiếp Theo-GIỚI HẠN CỦA CHÚNG TA

Đăng ngày: 07-04-2017

Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:29: “Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất” (Bản dịch mới)


Tiếp Theo-GIỚI HẠN CỦA CHÚNG TA

2 Bình Luận

Hau Naxire

11/04/2017

Amen. Quá hay. Tôi làm được mọi sự nhò Chúa ban thêm sức cho tôi!

k chăm

07/04/2017

Amen! xin Chúa giúp con luôn nhờ cậy Chúa hết lòng tìm kiếm Chúa