Đọc Sách Cùng Bạn Ngày 08/12: Sự Xức Dầu Là Biểu Hiện Của Chức Vụ Thật

Đăng ngày: 08-12-2017

1 Bình Luận

Phi Ong

12/12/2017

SU XUC DAU " Nhan lanh Loi cua Duc Chua Troi" Moise, Esai, Giang... Chua Jesus : Ta khong noi tu minh, nhung noi moi loi Cha sai Ta noi. Dung nham lan giang Kinh Thanh voi rao giang Loi cua Duc Chua Troi. Giang Kinh Thanh co the lam chi la chuc vu cua cac thay Thong giao : rao giang ve dao ly, dao duc.