ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN NGÀY 10/04: ƠN PHÂN BIỆT

Đăng ngày: 10-04-2017

Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 5:14: “Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là người nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện, ác.” (Bản dịch mới)


ƠN PHÂN BIỆT

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!