ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN NGÀY 11/04: Tiếp Theo-ƠN PHÂN BIỆT

Đăng ngày: 11-04-2017

Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 5:14: “Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là người nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt thiện, ác.” (Bản dịch mới)


Tiếp Theo-ƠN PHÂN BIỆT

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!