ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN NGÀY 12/04: BỨC TRANH LỚN

Đăng ngày: 12-04-2017

Kinh Thánh Giăng 17:18: “Như Cha đã sai Con đến trần gian, thì Con cũng phái họ vào trần gian.” (Bản dịch mới)


BỨC TRANH LỚN

1 Bình Luận

nguyễn thị diẽm thúy

13/04/2017

tôi muốn,mua tài liệu này để về học nhóm xin dúp tôi