ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN NGÀY 16/06: TỪ VINH HIỂN ĐẾN VINH HIỂN

Đăng ngày: 16-06-2017

Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:16  

“Nhưng nếu họ quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất đi.


TỪ VINH HIỂN ĐẾN VINH HIỂN

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!