ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN NGÀY 19/06: LÀM BẠN VỚI CHÚA

Đăng ngày: 19-06-2017

Kinh Thánh: Thi Thiên 25:14

“Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài, và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.


LÀM BẠN VỚI CHÚA

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!