Đọc Sách Cùng Bạn Ngày 20/10: Cất Cánh Bay Cao- Chương 18

Đăng ngày: 20-10-2017

1 Bình Luận

Thái văn Định

06/07/2017

Amen. Trum là một vị nguyên thủ đầy ơn và sáng suốt. Một quốc gia giàu có nhân quyền tự do và đầy dẫy đức tin . Mong muốn việt nam quê hương tôi theo gương người Mỹ