Cuộc Sống Mến Yêu Số 15128: Gieo Giống Chi Gặt Giống Ấy

Đăng ngày: 03-11-2015

PTV: Băng Tâm


Gieo Giống Chi Gặt Giống Ấy

Có một người giàu kia khi già yếu trao cả tài sản mình cho đứa con trai duy nhất và định sẽ ở với đứa con ấy trong những ngày còn lại của đời mình. Nhưng sau đó ít lâu, con dâu mệt mỏi và chán nản cha chồng và đòi chồng cho ông ra ở riêng. Đứa con trai keo kiệt không muốn dùng nhiều tài sản mà mình đang thụ hưởng bèn tìm một nhà dưỡng lão rẻ nhất trong vùng để đưa cha mình vào đó.

Thế là sau một tuần, hai cha con đi bách bộ đến nhà dưỡng lão nọ. Dừng lại một lát bên vệ đường, ngươi cha bắt đầu khóc. Lương tâm người con bắt đầu cáo trách, người này lải nhải vài lời để bào chữa. Sau cùng người cha tự chủ lấy mình và nói: “Con ơi, cha khóc nay không phải vì con dẫn cha đến nhà dưỡng lão rẻ tiền ấy đâu! Cha khóc vì lỗi lầm của cha. Cách nay bốn mươi năm trước, cha cũng đã dẫn ông nội con về nhà dưỡng lão kia, và hôm nay Cha nghĩ rằng cha đang gặt điều mà Cha đã gieo!”.  

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!