Giới Thiệu Album 17008: Never Lose Sight

Đăng ngày: 18-11-2017

1 Bình Luận

Cao Thanh Thủy

05/08/2017

Lạy Chúa kinh yêu, Cha quyền năng của chúng con, xin Chúa thêm sức và năng lực cho Mục sư, xin Chúa giúp Mục sư vượt qua được thử thách khó khăn này nhanh nhất Chúa ơi, tạ ơn Chúa, con cầu nguyện Trong danh Chúa cứu thế Giê-xu, Amen.