Cuộc Sống Mến Yêu Số 15131: Hối Tiếc Về Một Sai Lầm

Đăng ngày: 06-11-2015

PTV: Băng Tâm


Hối Tiếc Về Một Sai Lầm

Nhà bác học Einstein,”cha đẻ của nguyên tử lực”, là một người Đức gốc Do Thái, vì không phục chế độ quân phiệt của nước Phổ nên ông bỏ quốc tịch Đức xin gia nhập quốc tịch Thụy Sỹ

Sống ở Đức dưới chế độ độc tài của Hitler, ông không chịu nổi. Năm 1933, ông trốn khỏi nước Đức vì ông là người Do Thái. Chính phủ Đức treo giải thường 20.000 Đức mã cho ai bắt được ông. Einstein qua Pháp dạy học, rồi đi Bỉ, đi Anh, sau chót qua Mỹ làm giám đốc nghiên cứu tại đại học đường Princeton. Năm 1939, Einstein trình lên tổng thống Mỹ Roosevelt dự án chế bom nguyên tử và khuyên tổng thống nên bắt tay chế bom kẻo nước Đức chế trước gây nguy cơ cho thế giới bị tiêu diệt. Năm 1941, ông nhập quốc tịch Mỹ, và dự án chế bom nguyên tử đã tiến hành, đạt đến thành công. Đến năm 1945, sau khi hai quả bom nguyên tử nổ tại Quảng Đảo và Trường Kỳ gây cho hàng chục ngàn người bị tử nạn, ông sợ hãi lo rằng rồi đây các nước sẽ dùng nguyên tử lực vào chiến tranh huỷ diệt nhân loại, ông xin từ chức giám đốc viện nghiên cứu ở đại học đường Princeton. Sau đó, ông tuyên bố rằng: “Nếu tôi có thể làm lại cuộc đời, thì tôi sẽ làm anh thợ hàn còn hơn là làm nhà khoa học”.

1 Bình Luận

Khuyết Danh

04/05/2019

cám ơn oneway.