LỜI SỐNG HẰNG NGÀY 17098: SỐNG TRONG GIAO ƯỚC

Đăng ngày: 15-06-2017

Kinh thánh: Xuất Ai Cập Ký 23:20-33

Mục sư: Hoàng Văn Huy

Nguồn: HTTL Hà Nội

1 Bình Luận

Hongphiduong

15/06/2017

Lạy Chúa xin tha thứ tội lỗi của con Xin huyết vô tội của Ngài xóa bôi hết tội lỗi của con Vì nhiều lúc con lắm bằm xa cách Chúa xin cho con sống trong giao ước của Ngài và xin Chúa đi cùng với con trong mỗi giây phút trong cuộc đời của con Xin Thánh Linh ấn chứng trong lòng của con và dẫn dắt con cho đến ngày con gặp Ngài trong Danh Chúa giêsu amen