LỜI SỐNG HẰNG NGÀY 17099: PHẬN LÀM CON

Đăng ngày: 16-06-2017

Kinh thánh: Ê-phê-sô 6:1-3; Xuất Ai Cập Ký: 20:12; I Ti-mô-thê 5:4

Mục sư: Bùi Văn Sản

Nguồn: HTTL Hà Nội

1 Bình Luận

Hongphiduong

16/06/2017

Cảm ơn Chúa đã cứu con và chọn lựa con làm con của Ngài xin cho con báo đáp công ơn của Ngài đã yêu con Xin cho con cũng báo đáp công ơn cha mẹ của con đã sinh ra mình và đẹp lòng Chúa và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của con amen