LỜI SỐNG HẰNG NGÀY 17100: QUYỀN PHÉP TRÊN BỆNH TẬT

Đăng ngày: 17-06-2017

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 8 : 1-15

Mục sư: Hoàng Văn Huy

Nguồn: HTTL Hà Nội

1 Bình Luận

Hongphiduong

17/06/2017

Cảm ơn Chúa đã cứu con và chữa lành các bệnh tật trên đời sống của con Xin cho con luôn tôn thờ Ngài và thương xót con và dẫn dắt con suốt cuộc đời này xin tha thứ những bất toàn của con Xin Thánh Linh dẫn dắt con và ban cho con năng lực của Ngài để con luôn tôn thờ Ngài và sống một đời sống đẹp lòng Ngài amen