LỜI SỐNG HẰNG NGÀY 17101: QUYỀN PHÉP TRÊN THIÊN NHIÊN

Đăng ngày: 18-06-2017

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 8 : 23-27

Mục sư: Bùi Quốc Phong

Nguồn: HTTL Hà Nội

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!