LỜI SỐNG HẰNG NGÀY 17102: QUYỀN PHÉP TRÊN QUỶ DỮ

Đăng ngày: 19-06-2017

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 8 : 28-34

Mục sư: Hoàng Văn Huy

Nguồn: HTTL Hà Nội

1 Bình Luận

Hongphiduong

19/06/2017

Kính lạy chúa là Đức Chúa Trời của con Xin cho con luôn đắc thắng trong cuộc đời này xin giúp đỡ con sống một đời sống đẹp lòng Ngài xin Chúa làm chủ cuộc đời của con và dẫn dắt con suốt cuộc đời này và ban cho con năng lực của Ngài để con sống đẹp lòng Ngài amen