LỜI SỐNG HẰNG NGÀY 17103: QUYỀN PHÉP TRÊN TÀ LINH

Đăng ngày: 20-06-2017

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 8 : 28-34

Mục sư: Bùi Quốc Phong

Nguồn: HTTL Hà Nội

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!