LỜI SỐNG HẰNG NGÀY 17151: TẬP TRUNG ĐẾN THẾ HỆ KẾ CẬN

Đăng ngày: 07-08-2017

Kinh Thánh: Các Quan Xét 2: 10-14

Mục Sư: Phạm Tuấn Nhượng

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!