Lời Sống Hằng Ngày 17152: Hội Thánh, Xã Hội và Tôi

Đăng ngày: 08-08-2017

Kinh Thánh:Ga-la-ti 6:6-10

Mục Sư: Nguyễn Thỉ

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Orange 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!