Lời Sống Hằng Ngày 17153: Những Điều Cản Trở Sự Kêu Gọi

Đăng ngày: 09-08-2017

 

Kinh Thánh: A ghê 1:2-5

Mục Sư: Phạm Tuấn Nhượng

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống

1 Bình Luận

Hongphiduong

09/08/2017

Lạy Chúa xin cho con luôn nương cậy hoàn toàn vào Ngài Vì Ngài là Đấng thành tín của con Xin cho con luôn vâng theo ý muốn của Ngài trên đời sống của con Vì Chúa là cội rễ của con và xin Thánh Linh ngự trị tấm lòng của con và dẫn dắt con suốt cuộc đời này amen