Lời Sống Hằng Ngày 17154: Mối Thông Công Của Người Tin Chúa

Đăng ngày: 10-08-2017

Kinh Thánh: 

1 Giăng 1:1-7

Mục sư: Trần Thiện Tri

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Orange

1 Bình Luận

Hongphiduong

10/08/2017

Lạy Chúa xin tha thứ tội lỗi của con Xin cho con có mối thông công với nhau trong HT và khích lệ nhau cùng lớn lên trong Chúa và gây dựng Đức tin nơi Ngài và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con amen