Lời Sống Hằng Ngày 17155: Chờ Điều Chúa Hứa

Đăng ngày: 11-08-2017

Kinh thánh: Công vụ các sứ đồ 1 : 1 – 14

Mục sư: Hoàng Văn Huy

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

1 Bình Luận

Hongphiduong

11/08/2017

Lạy Chúa xin tha thứ tội lỗi của con Xin Thánh Linh hiện diện trong lòng của con và làm chủ cuộc đời của con Xin dẫn dắt con suốt cuộc đời này và cầu thay cho con và dẫn dắt con suốt cuộc đời này và thêm năng lực để con luôn đem tình yêu của Ngài đến với mọi người qua đời sống của con amen