Lời Sống Hằng Ngày 17156: Để Vinh Quang Chúa Tỏ Rạng: Mục Đích Của Việc Thờ Phượng

Đăng ngày: 12-08-2017

Kinh thánh: Ê-sai 40:1-11

Mục sư: Đoàn Hưng Linh

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

1 Bình Luận

Hongphiduong

12/08/2017

Cảm ơn Chúa đã cứu con và ban cho con được làm con của Ngài xin cho con luôn hướng về Ngài và Tôn thờ Ngài Vì vinh quang thuộc về Ngài và sống một đời sống đẹp lòng Ngài và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của con amen