Lời Sống Hằng Ngày 17184: Ai Tưởng Mình Đứng Hãy Giữ Kẻo Ngã

Đăng ngày: 09-09-2017

Kinh thánh: Châm ngôn 16:18, I Phi e rơ 5:5, Ê xê chi ên 28:11-18

Diễn Giả: Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống


  • 18 Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Châm ngôn 16:18
  • 5 Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. I Phi e rơ 5:5
  • 11 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 12 Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. 13 Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. 14 Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đang che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. 15 Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. 16 Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! 17 Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy. 18 Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy.  Ê xê chi ên 28:11-18

 

2 Bình Luận

Trịnh Mai

14/09/2017

Tạ ơn Chúa đã dùng Mục sư chuyển tải sử điệp của Ngài. Đó hậu thật nguy hiểm của tính kiêu ngạo, phần thưởng Chúa dành cho sự khiêm nhường của anh chị em. Lạy Chúa, xin Chúa cho con sự khiêm tốn, biết hạ mình. Xin Chúa đừng cho con nhìn vị trí mình lớn hơn nơi khác ,giúp con đừng say mê quyền lực, để con chiir biết làm những việc đẹp lòng Chúa,Amen.

Nguyên Anh

10/09/2017

Một bài giảng thật ý nghĩa ! Thật cảm ơn Chúa đã dùng Ms chuyển tải sứ điệp này !