Lời Sống Hằng Ngày 17246: Muối Và Ánh Sáng

Đăng ngày: 10-11-2017

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16

Diễn giả: Mục sư Lê Hoàng Thái An

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. 14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: 15 cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. 16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!