Lời Sống Hằng Ngày 17253: Thêm Lời Cảm Tạ

Đăng ngày: 17-11-2017

Kinh Thánh: Ê phê sô 1:16

Diễn Giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ 

16 thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!