Lời Sống Hằng Ngày 17254: Bảo Vệ Hôn Nhân

Đăng ngày: 18-11-2017

Kinh Thánh: Ma thi ơ 5:27-32

Diễn Giả: Mục sư Lê Thế Đinh

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. 28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. 29 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. 30 Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. 31 Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để. 32 Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm.

2 Bình Luận

Ban Biên Tập

22/11/2017

Oneway thân chào sSarah! Cảm ơn sSarah đã gửi tin nhắn về cho chương trình. Xin Chúa ban phước cho sSarah và gia đình thật nhiều nhé!

sSarah

21/11/2017

Co chu oi , ba con dao nay it nghe bai gianh tu oneway , con hoy ba con noy it de tai va chi quag quan may Muc su thoi,... Ba con ko nghe dc tieng Bac nua... Con cam on co chu da lanh nge con... Con sin chao